Home Vastgoed Juridische vragen bij de aankoop van een nieuwe woning

Juridische vragen bij de aankoop van een nieuwe woning

0
Juridische vragen bij de aankoop van een nieuwe woning


Bent u op zoek naar uw droomhuis? Met een gedreven workforce van specialists aan uw zijde, die elkaar makkelijk weten te vinden indien nodig, worden uw woondromen waar!

Wanneer u als (buitenlandse) koper een huis koopt, is het verstandig om u te laten bijstaan ​​door een lokale makelaar ook wel Makelaar genoemd. De makelaar kent de markt, de staat van de woning en kan het onderhandelingsproces begeleiden. Indien nodig kan een financieel specialist adviseren over toepasselijke fiscale regelingen voor expats. Ook de notaris is bij de overdracht betrokken en voor de financiering wordt vaak een hypotheekadviseur of een financial institution ingeschakeld. Als de deal rond is, heb je misschien een binnenhuisarchitect of een PA nodig om van een huis een thuis te maken.

Hoewel niet onmiddellijk merkbaar, legale aspecten worden ook betrokken bij de aankoop van een huis. Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen die ons kantoor heeft beantwoord tijdens de How To Purchase A Home-evenementen.

Wat houdt de bedenktijd in?

De moist bepaalt dat de koopovereenkomst bij de aankoop van een woning schriftelijk moet worden aangegaan door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De overeenkomst, of een kopie daarvan, dient aan de koper ter beschikking te worden gesteld. De koper heeft gedurende drie dagen na deze handmatige levering het recht de koop te ontbinden. De koper hoeft geen reden voor ontbinding op te geven. Indien de koper van dit recht gebruik heeft gemaakt en binnen zes maanden tussen dezelfde partijen een nieuwe overeenkomst ontstaat met betrekking tot dezelfde woning, ontstaat het recht tot ontbinding niet opnieuw.

Moet mijn werkgever mij een werkgeversverklaring of intentieverklaring verstrekken?

Nee, een werkgever is niet verplicht deze verklaringen te verstrekken. In de praktijk werken werkgevers vaak mee. Het is echter raadzaam dat werkgevers de intentieverklaring zorgvuldig formuleren vanuit arbeidsrechtelijk perspectief.

Wie is aansprakelijk als er na aankoop en levering iets mis blijkt te zijn met de woning?

De verkoper heeft een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. De mededelingsplicht van de verkoper heeft in beginsel voorrang op de onderzoeksplicht van de koper. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter nodig zijn dat de koper aanvullende informatie inwint, bijvoorbeeld op foundation van mededelingen van de verkoper. Mocht achteraf blijken dat er sprake is van een verborgen gebrek, dan zal moeten worden vastgesteld of er sprake is van schending van de mededelingsplicht door de verkoper, dan wel of de koper zijn onderzoeksplicht heeft nagelaten. In het eerste geval kan de koper onder bepaalde omstandigheden de koop ontbinden of een schadevergoeding ontvangen. Mocht echter blijken dat de koper (aanvullend) onderzoek had moeten doen, dan heeft hij mogelijk geen enkele vordering op de verkoper. Uiteraard is ook van belang wat partijen in de koopovereenkomst zijn overeengekomen; Heeft de verkoper bijvoorbeeld bepaalde zaken gegarandeerd?

Kan ik de koopovereenkomst ontbinden als mijn financial institution de gevraagde financiering niet verstrekt?

Een financieringsvoorbehoud is een opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst en houdt in dat de koper de koopovereenkomst kan ontbinden als hij er niet in slaagt de benodigde financiering (tijdig) te verkrijgen. Van de koper wordt echter een actieve houding gevraagd ten aanzien van het verkrijgen van de betreffende financiering. De koper zal zich derhalve slechts met succes op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen indien hij voldoende gedocumenteerd kan aantonen dat zijn financieringsaanvraag(en) is afgewezen.

Volgende live-evenement

Ons volgende evenement staat gepland op 6 september 2023 in de prachtige Vondelkerk in Amsterdam. Wij hebben bedrijven uitgenodigd die al uw persoonlijke vragen kunnen beantwoorden als u een huis wilt kopen. Houd onze web site in de gaten of stuur ons een mail als u informatie nodig heeft.

Tot snel!

Workforce HTBAH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here